Vítejte na stránkách workshopu

Kreslení jako klíč k umění aneb
naučit se skrze kreslení vidět a rozumět umění.

Chcete

  • lépe chápat tradiční, moderní a současné umění?
  • zažít zcela nově svět muzeí a galerií?
  • naučit se realisticky kreslit?
  • být tvořiví?
  • zlepšit své vizuální vnímání?
  • relaxovat?
  • odpočinout si od práce?
  • mít radost ze života?


Pak přijďte na workshop „Kreslení jako klíč k umění“. Lektorka Mgr. Karolína Fabelová, Ph. D., jež vystudovala dějiny umění na Sorbonně v Paříži a výtvarnou výchovu na Karlově univerzitě v Praze, Vás naučí kopírovat umělecká díla z muzeálních sbírek a kreslit realitu. Povede Vás k tomu, abyste získali „umělecké oči“, tzn. rozvinuli schopnost vidět skutečnost jako obrazy a obrazy jako skutečnost. Naučíte se chápat současné umění v souvislosti s uměním 19. století, jež je jeho kolébkou.

Nemusíte nic vědět nebo umět a nemusíte se nijak připravovat. Veškerý potřebný materiál Vám bude dán bude k dispozici.

Získáte klíč k novému světu, jenž je nezávislý na Vaší práci, výkonu a životní situaci. Tento klíč, jenž můžete též darovat Vašim blízkým a přátelům, již nikdy neztratíte.