Nový pohled na dějiny umění

„Umění vidět přírodu se musí člověk učit téměř tak, jako umění číst egyptské hieroglyfy.“ (John Constable)

Při kreslení získáte „umělecké oči“, tzn. rozvinete schopnost vidět obrazy jako skutečnost a skutečnost jako obrazy. Tímto způsobem můžete porozumět uměleckým dílům, aniž byste předtím o nich museli číst množství knih. Vaše tvořivost Vám ukáže cestu k umění, jež budete chápat nikoli skrze verbální informace, ale skrze Vaše vlastní vidění.


Karolína Fabelová, kopie portrétu Carla Heideloffa od Nicolase Guibala, 1803, Staatsgalerie Stuttgart

Během Workshopu kreslíme a kopírujeme díla z muzeálních sbírek. Naše soustředění je natolik vysoké, že máme pocit, jakobychom zdánlivě známé obrazy, sochy a kresby viděli poprvé v životě. Můžeme se nejen naučit napodobit styl jejich autorů, ale i proniknout do jejich myšlení a pocitů. Na základě kopírovaných děl sledujeme vývoj od klasicismu a romantismu až po současné umění. Právě znalost umění 19. století nám umožňuje lépe pochopit současné umění, jehož historie se započala před více než dvěstě lety.

Při kreslení zjišťujeme, že můžeme používat dva způsoby myšlení: vizuální modus pravé mozkové hemisféry nebo symbolický modus levé mozkové hemisféry.

Vizuální modus nám umožňuje kreslit to, co vidíme; symbolický modus to, co víme, tzn. že pro zobrazení reality používáme symboly. Když při kreslení učiníme tuto vlastní zkušennost, hledáme společně modální dialektiku v dějinách umění: Zatímco impresionisté pracovali spíše vizuálním způsobem, kubisté se zaměřili na symbolický způsob, což také vysvětluje jejich zájem o dětskou kresbu. Kreslení nám pomůže lépe pochopit jednu z největších revolucí v dějinách umění: Jak a proč po impresionismu následoval kubismus? Co má romantismus a klasicismus společného se současným uměním?